459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Antidepresiva na poruchy nálady

Obsah stránky: Popis, indikace, nežádoucí účinky, kontraindikace, interakce, skupiny antidepresiv.

Popis antidepresiv

Antidepresiva (thymoleptika, tymoleptika, AD) využívá moderní medicína k léčbě depresí, nezájmu, lhostejnosti, proti sebevražedným sklonům, popřípadě na nespavost. Tuto skupinu látek řadíme mezi psychofarmaka.

Neurotransmitery a receptory

Moderní medicína si vysvětluje depresi jako stav, při kterém je v mozku nedostatek neurotransmiterů noradrenalinu a serotoninu, což způsobí vznik depresí, sklíčenosti.

O neurotransmiterech víme, že se váží na receptory, tato vazba mění poměry iontů v nervových buňkách, což je základem pro nervový přenos. Pokud je neurotransmiterů nedostatek, zvýší nervové buňky počet svých receptorů, aby jim neunikla žádná molekula neurotransmiteru. Zvýšený počet receptorů však může znamenat nemalé zvýšení citlivosti a v momentě, kdy se začne tvořit více neurotransmiterů, je díky nadbytku receptorů reakce přehnaná a daný člověk se může dostat do stavu mánie.

Mechanizmus účinku antidepresiv

Ve složitosti neurotransmiterů a receptorů však ještě zůstaneme a vysvětlíme si, jak působí antidepresiva.

První nervová buňka uvolní v místě napojení (nervové synapsi) neurotransmiter. Neurotransmitery se váží na receptory druhé nervové buňky, čímž dochází k pokračování vedení nervového impulzu.
Takto to zní velice jednoduše, ale neurotransmitery se hned po uvolnění z prvního nervové buňky vstřebávají zpět a zároveň je rozkládají enzymy v místě mezi nervovými buňkami.

Některé antidepresiva působí tak, že blokují zpětné vstřebávání neurotransmiteru zpět do první nervové buňky (která molekulu neurotransmiteru uvolnila), čímž působí déle na receptory druhé nervové buňky.
Dalším možným působením je, že antidepresivum blokuje enzym, jenž rozkládá neurotransmitery, což prodlužuje životnost neurotransmiteru, čímž opět působí déle na receptory druhé nervové buňky.

Účinnost antidepresiv

Neustále vznikají a budou vznikat studie s cílem zmapovat účinnost léčiv ovlivňujících psychiku. O účinnosti antidepresiv je znám rozporuplný fakt, že jedna třetina účinku je placebo efekt (účinek vyvolaný přesvědčením), druhou třetinu tvoří psychoterapie a poslední třetinu zastupují antidepresiva.

Použití, neboli indikace

Nežádoucí účinky

Antidepresiva blokují nejen požadované receptory, které nervové buňce říkají, že neurotransmiteru je dostatek. Ale zároveň blokují i receptory následných nervových buněk, kam se paradoxně mají nadbytečně uvolněné molekuly neurotransmiteru vázat. Z toho plynou nežádoucí účinky v podobě blokování různých nervových systému.
Nebo mohou antidepresiva stimulovat nervové dráhy, které stimulovat nechceme.

Blokování acetylcholinových receptorů

Blokování acetylcholinových receptorů znamená parasympatolytické účinky:

Příznaky: sucho v ústech, zácpa, zadržování moče, bušení srdce, zrychlený tep, porucha vidění na blízko, suché oči, syndrom suchého oka, stah dýchacích cest nebezpečný u astmatu
Kontraindikace, kdy je užívání nevhodné:

  • zelený zákal, glaukom (pálení, bolest očí, porucha vidění, bolesti hlavy, zarudnutí očí, rozmazání či zčernání okrajů zorného pole, poruchy periferního vidění)
  • zvětšená prostata (zvětšená prostata i tato skupina léčiv může způsobovat zadržování moče)

Skupiny antidepresiv s těmito nežádoucími účinky: TCA, IMAO-A (RIMA) (jen sucho v ústech)

Blokování histaminových receptorů

Blokování histaminových receptorů, tedy antihistaminové účinky:

Příznaky: ospalost, útlum, zvýšená chuť k jídlu a toho plynoucí růst hmotnosti
Skupiny antidepresiv s těmito nežádoucími účinky: TCA, NaSSA, SARI (jen ospalost)

Blokování noradrenalinových receptorů

Blokování noradrenalinových receptorů, tedy sympatolytické působení:
Příznaky: snížení krevního tlaku, což se srdce snaží dohnat zrychleným tepem, přesto se může nízký krevní tlak projevit ve formě závratě, či omdlévání, dále může tlumení sympatiku způsobit impotenci, poruchy erekce

Skupiny antidepresiv s těmito nežádoucími účinky: TCA, NDRI (bez impotence), NARI, SNRI, SARI (jen snížení krevního tlaku, závratě)

Stimulace serotoninových a dopaminových receptorů

Příznaky: v počátku léčby úzkosti, nevolnost, zvracení, průjem, nechutenství, bolest břicha, poruchy sexuálního vyvrcholení, snížení sexuální touhy, libida, frigidita, nespavost, bolest hlavy, třes, svalové záškuby, oddálení ejakulace, ojediněle zvýšení hormonu prolaktinu (snížení sexuálního libida, poruchy menstruace, růst prsů u mužů, tvorba mateřského mléka u žen)
Riziko serotoninového syndromu (podráždění CNS, třes, svalové záškuby, poruchy vědomí, hypertenze, tachykardie).
Skupiny antidepresiv: TCA, SSRI, SNRI, IMAO-A (RIMA), NDRI, SARI (jen serotoninový syndrom)

Snížení uvolňování serotoninu

Příznaky: bolest hlavy, nevolnost, zácpa, bolest břicha
Skupiny antidepresiv s těmito nežádoucími účinky: RUE

Stimulace sympatiku

Stimulace sympatiku, tedy sympatomimetický účinek:
Příznaky: vysoký krevní tlak, zrychlený tep, bolest hlavy, bušení srdce, bolest na hrudi
Skupiny antidepresiv s těmito nežádoucími účinky: IMAO-A (RIMA)

Kromě hlavních nežádoucích se můžeme u antidepresiv též setkat s:

  • nedostatek vitaminu B6 (únava, suchá kůže, svalové křeče, anémie, snížená imunita, padání vlasů, akné, bolest hlavy, deprese, trávicí potíže, závratě, zánět spojivek, špatné hojení ran, podrážděnost, poruchy paměti, bolest zápěstí)
  • nedostatek vitaminu C (únava, krvácení dásní, zápach z úst, otoky, modřiny, podlitiny, padání zubů, vlasů, bolest kloubů, podrážděnost, špatné hojení ran, hemoroidy, křečové žíly, zánět cév)

Kontraindikace, kdy je užívání nevhodné

  • vážné poruchy funkce jater, či ledvin

Lékové interakce, reakce s jinými látkami

Skupiny antidepresiv

Byliny podle moderní medicíny

Třezalka

Třezalka tečkovaná je silně působící rostlina, zmínit můžeme její sedativní a antidepresivní účinek. Užíváme-li jakákoliv léčiva, měli bychom podávání třezalky konzultovat s lékařem, či lékárníkem.
Mezi její nežádoucí účinky patří vyrážka, ekzém (kožní přecitlivělost na světlo).Též zvyšuje činnost jaterních enzymů, čímž je Warfarin rychleji rozkládán a vylučován z těla ven a klesá tedy jeho účinek.

Byliny podle lidového léčení

 

 

Sdílení