459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

NDRI antidepresiva

 

Mechanizmus účinku

NDRI antidepresiva (Noradrenaline and Dopamine Reuptake Inhibitor) blokují zpětné vstřebávání neurotransmiteru noradrenalinu a dopaminu zpět do první nervové buňky (která molekulu neurotransmiteru uvolnila), čímž noradrenalin a dopamin působí déle na receptory druhé nervové buňky.

Přínosem této skupiny je i fakt, že na rozdíl od některých jiných antidepresiv nezvyšuje hmotnost a netlumí sexuální funkce.

Působení, nežádoucí účinky, kontraindikace a interakce všech antidepresiv.
Tato skupina je též užívána jako anxiolytikum, antiobezitikum.

Nežádoucí účinky

Blokování noradrenalinových receptorů

Blokování noradrenalinových receptorů, tedy sympatolytické působení se může projevit těmito příznaky:

Stimulace serotoninových a dopaminových receptorů

Aby to nebylo jednoduché, působí antidepresiva nejen na požadované receptory, ale i na ostatní jim podobné. Působení na podobné receptory znamená následující nežádoucí účinky:

Lékové interakce, reakce s jinými látkami

Zástupci

Buproprion (neužívat při epilepsii pro riziko jejího zhoršení): Elontril, Wellbutrin

 

 

Sdílení