459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Anxiolytika, proti strachu, úzkosti

Obsah stránky: Popis, indikace, nežádoucí účinky, zástupci.

Popis anxiolytik

Anxiolytika jsou látky, které mají tlumit strachy, úzkosti, fobie, napětí, stres. Principem jejich působení je útlum naší nervové soustavy, čímž dochází ke snížení našeho vnímaní až ke lhostejnosti, nezájmu a apatii. Fungují tedy na stejném principu jako sedativa a hypnotika.

Anxiolytika řadíme mezi psychofarmaka a některé zástupce mezi návykové látky.

U dětí se teprve vyvíjí ochrana nervové soustavy, která má bránit průchodu cizorodých látek do mozku. U dětí, tak mohou léky na nervovou soustavu působit mnohonásobně silněji, proto jsou v těhotenství a kojení nevhodné.

Neurotransmitery a receptory

Nervové buňky mezi sebou komunikují pomocí neurotransmiterů.
Neurotransmitery jsou molekuly, které uvolní první nervová buňka a které se naváží na receptory dalších nervových buněk, čímž v druhé nervové buňce spouštějí přenos nervového impulzu. Nervový impulz je nesen na konec naší druhé nervové buňky, kde dojde opět k uvolnění neurotransmiteru, který se váže na receptory třetí nervové buňky...

Mechanizmus účinku anxiolytik

Moderní medicína si nepřiměřené strachy, úzkosti a fobie vysvětluje jako změny v přenosu mezi neurotransmitery a receptory. Léčiva tlumicí strachy a úzkosti mají způsobit útlum nervových přenosů.

Použití, neboli indikace

Nežádoucí účinky

  • antipsychotika, neuroleptika zvyšují účinek látek tlumících nervovou soustavu, tedy i anxiolytik
  • nebezpečná je kombinace s dalšími látkami ovlivňujícími psychiku (např. Konopí)

Skupiny a zástupci

V dnešní době nabízí moderní medicína na tlumení strachu benzodiazepiny, antidepresiva (SSRI, NDRI, SNRI).

Buspiron

Působí na serotoninové a dopaminové receptory, tedy podobným mechanizmem jako antidepresiva, nezpůsobuje závislost, jeho účinek se začne projevovat až po měsíci užívání.

Moderní medicína využívá tento lék nejen na snížení strachů, úzkostí, ale i na deprese a závislosti na alkoholu.

Z nežádoucích účinků lze zmínit bolest hlavy, nevolnost, zvracení, průjem, nechutenství, bolest břicha.

Benzodiazepiny

Léčiva odvozena od benzodiazepinů:

Alprazolam: Frontin, Helex, Neurol, Xanax
Bromazepam: Lexaurin
Diazepam: Apaurin
Chlordiazepoxid: Elenium
Klobazam: Frisium
Medazepam: Ansilan
Oxazepam
Tofisopam: Grandaxin

Hydroxyzin: Atarax

Hydroxyzin patří mezi antihistaminika, které blokují histaminové receptory, což může kromě snížení strachu dále způsobit:

  • ospalost, útlum
  • zvýšená chuť k jídlu a toho plynoucí růst hmotnosti

Guaifenesin (Guajfenezin) a Mefenoxalon

Guaifenesin a Mefenoxalon (Dimexol, Dorsiflex) řadíme mezi centrální myorelaxancia, tedy látky snižující stažení kosterních svalů. Guaifenesin je též využíván jako expektorancium pro zlepšení vykašlávání.

Přírodní anxiotytika

Z přírodních látek na snížení strachu a úzkosti lze zmínit:
Šafrán setý (Crocus sativus), Pepřovník opojný (Piper methysticum, Kava kava), Magnolie (šacholany), Kozlík lékařský (Valeriana officinalis), Levandule lékařská (Lavandula officinalis), Meduňka lékařská (Melissa officinalis), Konopí (Cannabis sativa).

Byliny podle lidového léčení

 

 

Sdílení