459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Návykové látky

Popis návykových látek

U řady látek se můžeme setkat s konstatováním, že daná skupina látek, či samotná látka, může být návyková. Což znamená, že uživatel může cítit fyzickou, či psychickou potřebu dané látky.

Nežádoucí účinky

  • návykovost může začínat nevědomým nutkáním a končit až kriminální činností
  • při užívání návykových látek při kojení hrozí návyk a vyšší prostupnost do mozku u dítěte

Zástupci

 

 

Sdílení