459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Vazodilatancia, na rozšíření cév

Popis vazodilatancií

Vazodilatancia jsou látky rozšiřující cévy, což je dnes hojně využíváno ke snížení vysokého krevního tlaku.

Dilatace tepen, či žil

Rozšířeny (dilatovány) mohou být tepny (cévy vedoucí okysličenou krev do tkání) i žíly (cévy transportující neokysličenou krev ze tkání zpět do srdce a plic).

Rozšíření tepen sníží krevní tlak a tím uleví i srdci, které nemusí pumpovat proti takovému tlaku (snížení „dotížení“ srdce).

Rozšíření žil sníží tlak krve v žílách, čímž se zpomalí návrat krve do srdce (snížení „předtížení“ srdce).

Použití, neboli indikace

  • vysoký krevní tlak (bolest hlavy, na hrudi, bušení srdce, otoky končetin, poruchy ledvin, krvácení z nosu, dušnost, závratě, nespavost, šumění v uších, poruchy zraku)
  • srdeční selhání (bušení srdce, arytmie, obtížné dýchání, kašel, vykašlávání krve, zmodrání rtů a prstů, pocení, bolest na hrudi, otoky)
  • kardiomyopatie (nedostatek dechu, omdlévání, otok plic, bušení srdce, arytmie, selhávání srdce)
  • infarkt myokardu a angina pectoris (svíravá bolest na hrudi vystřelující z hrudi do levé ruky či zad, obtížné dýchání, pocení)

Skupiny vazodilatancií

Stimulátory kaliových kanálů

Tato skupina léčiv otevírá draslíkové iontové kanály v membránách buněk. Otevření draselných kanálů způsobí snížení citlivosti buňky na okolní podněty (prohloubí se záporný membránový potenciál, neboli hyperpolarizace). V případě buněk cév to znamená, že nereagují na příkazy stáhnout se, takže nedochází ke zvyšování krevního tlaku.

Bohužel draselné kanály nejsou pouze v buňkách cév, takže použitím těchto léčiv nereagují na příkazy, například buňky tvořící inzulin ve slinivce, čímž se nám neuvolňuje potřebný inzulin při zvýšené hladině cukrů v krvi.

Zástupci Minoxidil, Diazoxid

Sentany

Cévy tvoří látku Endotelin (která způsobuje svým navázáním na receptory v cévách stažení cév), zablokováním receptorů pro Endotelin nebude docházet ke stažení cév. Ze zástupců lze uvést Bosentan, Sitaxsentan, Ambrisentan.

Byliny podle moderní medicíny

Byliny podle lidového léčení

 

 

Sdílení