459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Xantinové, purinové deriváty

Popis xantinových (purinových) látek

Xantinové (purinové) látky, které rozšiřují dýchací cesty, povzbuzují dýchání, zvyšují srdeční činnost, rozšiřují cévy.

Použití, neboli indikace

Nežádoucí účinky:

Zástupci

  • Aminofylin
  • Kofein (káva, čaj, kola, maté, guarana)
  • Oxyfylin
  • Theobromin
  • Theofylin

 

 

Sdílení