459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Antivirotika zastavují viry

Viry, popis, indikace, dělení.

Viry

Co je vir

Lidské tělo je tvořeno z buněk, patří mezi živočišné buňky, ale máme i buňky rostlinné a bakteriální. Kromě zmíněných buněk nás též obklopují viry.

Dle výzkumů jsou viry, na rozdíl od buněk, neschopné samostatného života, přesněji řečeno tiše vyčkávají v okolí. Jakmile se dostanou do nějaké buňky, využijí její živiny a enzymy k vytvoření svého potomstva.

Vir je složen z DNA, nebo RNA (genetické informace), které si můžeme přirovnat ke kuchařským receptům, podle kterých se vytvoří bílkoviny a další DNA, či RNA virových potomků.
Bílkoviny vytvoří ochrannou schránku pro genetickou informaci (odborně kapsida), popřípadě může být vir ještě chráněn druhým obalem v podobě membrány jakou má každá lidská buňka.

Životní cyklus virů

Vir se přichytí na membránu buňky a jeho bílkovinná schránka dopraví genetickou informaci až do buněčného jádra lidské buňky.

Genetická informace se vmísí mezi naše geny. Vir využije výrobních schopností buňky, takže buňka nebude syntetizovat z naší DNA pouze pro nás potřebné bílkoviny, ale začnou se syntetizovat i enzymy a bílkoviny viru pro tvorbu ochranné schránky, a zároveň se bude v hojné míře kopírovat genetický kód viru. Na konec z jednoho viru vznikne v buňce nespočet nových kompletních virů připravených napadnout další buňky.

Popis antivirotik, virostatik

Antivirotika, virostatika brání množení, nebo šíření viru v našich tělech. Ač dnešní vědecké poznání postupuje mílovými kroky, viry ještě plně nechápeme. Fungující imunitní systém však dokáže většinu virových onemocnění přemoci. Pokud se budeme ptát, co si naordinovat, abychom naší obranyschopnost podpořili, tak i přes velké objevy na poli léčiv na viry kraluje zdravý poměr odpočinku a pohybu, dostatečný spánek a ubrání ve svých nárocích a požadavcích. Z reklam na nás sice útočí nabídky na kontroverzní očkování, či nespočet přípravků s antimikrobiálním účinkem, ale nic z toho nepovede k trvalému uzdravení, budeme-li přehlížet požadavky našeho těla.

Použití, neboli indikace antivirotik, virostatik

Virové infekce:

 • chřipka, viróza (únava, bolest hlavy, svalů, kloubů, zvýšená teplota, zimomřivost, rýma, ucpaný nos, zvětření uzlin, suchý kašel, bolest v krku, potíže s polykáním, motání hlavy, závrať)
 • opar, herpes
 • pásový opar (různě intenzivní bolest dané oblasti, zarudnutí, vyrážka, ekzém, svědění kůže)
 • zánět mozkových blan (únava, ospalost, vysoká teplota, bolest, motání hlavy, bolest šíje až nemožnost pohybu krku, nevolnost, zvracení, přecitlivělost na světlo)
 • myokarditida (únava, teplota, obtížné dýchání, bolest na hrudi, otoky, zrychlený tep, bušení srdce)
 • zánět rohovky (pálení, štípání, bolest očí, červené žilky, až zarudlost od středu oka, citlivost na světlo, pocit předmětu v očích, rozostřené vidění, slzení, ztráta lesku rohovky)
 • Hepatitida typu B a C
 • zánět mozku (kousnutí klíštětem; únava, bolest svalů, kloubů, teplota podobné chřipce; poruchy nervů, vysoká teplota, bolest, motání hlavy, stažení, bolest šíje až nemožnost pohybu krku a hlavy, nevolnost, zvracení)
 • Cytomegalovirus (CMV)
 • zánět sítnice oka, retinitida (zhoršení zraku, poruchy vidění, rozmazané vidění, plovoucí skvrny v zorném poli, případně přecitlivělost na světlo, slzení)
 • AIDS, HIV virus (únava, bolest hlavy, svalů, kloubů, zvýšená teplota, zimomřivost, zvětšení uzlin)

Nežádoucí účinky

Skupiny antivirotik, virostatik

Inhibitory odpláštění virionu, reverzní transkriptázy, DNA polymerázy, proteáz, neuraminidázy, interferony, ostatní antivirotika.

Antivirotika, virostatika moderní medicíny jsou dnes schopny ovlivnit životaschopnost viru následujícím způsobem.

Inhibitory odpláštění virionu

Po proniknutí viru do buňky dochází k uvolnění virové genetické informace z ochranné bílkovinné schránky. Léčiva blokující toto uvolnění, odborně inhibitory odpláštění virionu, blokují tento děj. Tato skupina má využití při předcházení chřipce.

Některé nežádoucí účinky léčiv této skupiny: poruchy funkce ledvin.
Příklady léčiv patřící do této skupiny:

Amantadin
Rimantadin

Inhibitory reverzní transkriptázy

Převod genetické informace z některých virů do genů buňky (z RNA na DNA) umožňuje reverzní transkriptáza, blokování tohoto enzymu se využívá u HIV a hepatitidy.

Některé nežádoucí účinky léčiv této skupiny: nevolnost, vyrážka, ekzém, svědění kůže, lékový zánět jater, poruchy krvetvorby v kostní dřeni (anémie, snížená imunita), poruchy nervů.
Příklady léčiv patřící do této skupiny:

Inhibitor reverzní transkriptázy:
Lamivudin: Combivir (Lamivudin + Zidovudin), Epivir, Kivexa (Abacavir, Lamivudin), Trizivir (Lamivudin + Zidovudin + Abakavir), Zeffix
Zidovudin: Combivir (Lamivudin + Zidovudin), Retrovir, Trizivir (Lamivudin + Zidovudin + Abakavir)
Abakavir: Kivexa (Abacavir, Lamivudin), Trizivir (Lamivudin + Zidovudin + Abakavir), Ziagen
Tenofovir: Truvada (Emtricitabin + Tenofovir), Viread
Adefovir: Hepsera
Emtricitabin: Emtriva, Truvada (Emtricitabin + Tenofovir)
Entekavir: Baraclude
Telbivudin
Nevirapin
Efavirenz: Stocrin
Etravirin: Intelence

Inhibitory DNA polymerázy

Vir pokračuje ve svém působení dál, začlenění své genetické informace do buňky, čímž spustí tvorbu svých bílkovin (pro tvorbu ochranné schránky) a enzymů (pro zkopírování své genetické informace a její kompletaci s ochrannou schránkou). Enzym DNA polymeráza má za úkol vytvořit mnoho kopií virové genetické informace původního viru pro virové potomky. Tato skupina se využívá u oparu rtu, genitálu, pásovém oparu, cytomegaloviru, zánětu mozku (encefalitida).

Některé nežádoucí účinky léčiv této skupiny: poruchy krvetvorby v kostní dřeni (anémie, snížená imunita), poruchy funkce ledvin.
Příklady léčiv patřící do této skupiny:

Inhibitor DNA polymerázy:
Aciklovir: Herpesin, Provirsan, Zovirax
Valaciklovir: Valtrex
Famciklovir
Ganciklovir: Cymevene
Valganciklovir: Valcyte
Vidarabin
Brivudin: Zostevir
Ribavirin (tribavirin): Copegus, Rebetol
Idoxuridin
Cidofovir
Foscarnet (fosfonoformát)

Inhibitory proteáz

Když se viru v napadené (hostitelské) buňce podaří začít výrobu svých bílkoviny, je třeba tyto bílkoviny nejen vyrobit, ale i upravit do konečné podoby. Enzymy mající tyto děje na starosti se nazývají virové proteázy a léčiva blokující tyto enzymy nazýváme inhibitory proteáz. Svým působením znemožňují virům upravovat bílkoviny do potřebné podoby. Využití této skupiny léčiv je u HIV a hepatitid.

Některé nežádoucí účinky léčiv této skupiny: nevolnost až zvracení, průjem, dlouhodobé užívání může způsobit zvýšení cholesterolu, zvýšenou hladinu cukrů v krvi.
Blokují jaterní enzymy, čímž snižují rozklad, a tedy zvyšují působení i nežádoucí účinky těchto léčiv: statinů, Warfarinu.

Příklady léčiv patřící do této skupiny:

Inhibitory proteázy:
Indinavir
Sachinavir
Ritonavir: Kaletra (Lopinavir + Ritonavir), Norvir
Nelfinavir
Amprenavir
Lopinavir: Kaletra (Lopinavir + Ritonavir)
Boceprevir: Victrelis
Fosamprenavir
Atazanavir: Reyataz
Tipranavir
Darunavir: Prezista

Inhibitory neuraminidázy

Neuraminidázy jsou enzymy uvolňující vytvořené virové potomky z napadené buňky. Jejich blokování se může použít v časných fázích chřipkového onemocnění, kdy vir ještě nedosáhl hojného uvolňování z napadených buněk.
Příklady léčiv patřící do této skupiny:

Inhibitory neuraminidázy:
Oseltamivir: Tamiflu
Zanamivir: Relenza
Peramivir

Interferony

Interferony stimulují tvorbu protivirových proteinů, které poškodí genetickou informaci viru, nebo blokují tvorbu virových proteinů.

Ostatní antivirotika, virostatika

Maravirok (Celsentri) blokuje jednu ze dvou cest, jakou se HIV dostává do buněk imunitního systému.

Enfuvirtid (Fuzeon) se váže se na virové proteiny a tím viru brání v jejich uspořádání v ochrannou schránku.

Raltegravir blokuje enzym (virovou integrázu), který zabudovává virovou DNA do buněčné genetické informace.

Byliny podle moderní medicíny

Byliny podle lidového léčení

 

 

Sdílení