459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Myorelaxancia, uvolňující kosterní svaly

Popis myorelaxancií

Myorelaxancia jsou látky uvolňující kosterní (příčně pruhované) svaly.

Použití, neboli indikace

Centrální myorelaxancia

Z mozku vedou nervové dráhy do svalů, můžeme tedy tlumit impulzy stahující svaly už v samotném mozku.

Nežádoucí účinky

Zástupci

Baklofen: Baclofen
Guaifenesin (expektorancium, anxiolytikum, myorelaxancium)
Mefenoxalon (anxiolytikum)
Tetrazepam (benzodiazepiny): Myolastan
Thiokolchikosid: Muscoril
Tizanidin: Sirdalud
Tolperison: Mydocalm

Periferní presynaptická myorelaxancia

Místo, kde končí nerv a předává impulz svalové buňce (aby se stáhla), se nazývá nervosvalová ploténka. Tím se nám vysvětluje pojem periferní (tedy nepůsobící centrálně v mozku).

Presynaptická znamená, že působí na části před (pre) nervovým předáním impulzu. Jak jsme si řekli, impulz se předává z nervového zakončení na svalové buňky, takže presynaptická myorelaxancia ovlivňují nervové zakončení. Konkrétně blokují uvolňování neurotransmiteru acetylcholinu (látka, která se Váže na receptory svalových buněk a spustí svalový stah).

Zástupci

Botulotoxin: Bocouture, Botox, Dysport, Neurobloc, Vistabel.

Periferní postsynaptická myorelaxancia

Tato skupina látek, na rozdíl od presynaptických, ovlivňuje postsynaptickou část nervového přenosu, tedy svalovou buňku. Látky spadající do této skupiny se dostanou krevním oběhem ke svalovým buňkám, na kterých se váží na jejich receptory (jde o Nm receptory). Tím jsou receptory obsazeny, už se na ně nemůže navázat neurotransmiter acetylcholin, takže svaly nemají podnět se stahovat a dochází tedy k jejich uvolnění (relaxaci).

A aby to bylo dostatečně složité, tak tuto skupinu dělíme na další podskupiny.

Periferní postsynaptická myorelaxancia – depolarizující

Tyto látky se naváží na receptory svalových buněk, a ač to zní překvapivě, vyvolají stejný účinek jako neurotransmiter acetylcholin (šíření impulzu svalovou buňkou, neboli depolarizaci), ale na rozdíl od tohoto neurotransmiteru zůstávají navázáni na receptorech svalových buněk. Tento efekt se projeví tak, že po podání dojde k jednomu svalovému stažení a následně se svaly povolí.

Nežádoucí účinky

Zástupci

Suxametonium: Succinylcholinjodid, Suxamethonium

Periferní postsynaptická myorelaxancia – nedepolarizující

Nedepolarizující myorelaxancia se též váží na receptory svalových buněk, ale nezpůsobí šíření impulzu svalovou buňkou (depolarizaci). Receptory se pouze naváží a tím zabrání neurotransmiteru acetylcholinu plnit své poslání. V tomto případě tedy po podání následují ochabnutí svalů.

Nežádoucí účinky

Zástupci

Atracurium: Tracrium
Cisatracurium: Cisatracurium, Nimbex
Mivakurium: Mivacron
Pipekuronium: Arduan
Rokuronium (Rocuronium): Esmeron

Přímo působící myorelaxancia

Když konečně doputuje nervový impulz z mozku, skrz nervy, přes přepojení na receptory svalových buněk v nervosvalové ploténce, požadovaný impulz se dostane až do svalové buňky.

Depolarizace, kterou impulz vyvolá, ve skutečnosti znamená, že buňka otevírá iontové kanály a dochází k výměně iontů. Iont důležitý pro nastartování svalového stahu je vápník a i zde nabízí medicína možnost blokovat vápník v buňkách, čímž se opět může zastavit stažení svalových buněk.

Zástupci: Dantrolen

Byliny podle lidového léčení

 

 

Sdílení