459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Kardiotonika, na zesílení srdeční činnosti

Popis kardiotonik

Kardiotonika zvyšují srdeční činnost, konkrétně zesilují sílu srdečného stahu. Další skupinou ovlivňující srdce jsou antiarytmika.

Použití, neboli indikace

  • srdeční selhávání (bušení srdce, arytmie, obtížné dýchání, kašel, vykašlávání krve, zmodrání rtů a prstů, pocení, bolest na hrudi, otoky)

Druhy kardiotonik

Srdeční glykosidy, Digoxin, Digitoxin

O srdci víme, že jeho stahy jsou závislé na poměru iontů v srdečních buňkách. Srdeční glykosidy způsobí zvýšení koncentrace vápenatých iontů v srdečních buňkách, což podpoří jejich sílu stahu. Zároveň srdeční glykosidy stimulují parasympatikus (VNS), čímž dojde ke snížení srdeční frekvence.

Nežádoucí účinky

Sympatomimetika

Sympatomimetika (β1 sympatomimetika) stimulací sympatiku (akce, útok, útěk) zvyšují srdeční činnost.

Zástupci

Adrenalin, Noradrenalin, Dobutamin, Dopamin

Vápníkové senzibilizátory

Tyto látky zvyšují citlivost buněk srdeční svaloviny na vápenaté ionty (Ca2+), které hrají klíčovou roli ve schopnosti svalu stáhnout se.

Zástupci

Levothyroxin, Levosimendan, Sulmazol, Imobendan

Byliny podle moderní medicíny

Byliny podle lidového léčení

 

 

Sdílení