459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Antiparkinsonika na Parkinsonovu chorobu

Obsah stránky: Popis, indikace, nežádoucí účinky, zástupci.

Nervový přenos v nerovové soustavě

První nervová buňka uvolní v místě napojení na druhou nervovou buňku (v nervové synapsi) neurotransmiter. Neurotransmitery se váží na receptory druhé nervové buňky, což vyvolá změnu poměru iontů v nervových buňkách, a tím je odstartováno vedení nervového impulzu nervovou buňkou, která na svém konci opět uvolní neurotransmiter a situace se opakuje ve třetí nervové buňce.

Aby to nebylo příliš jednoduché, tak máme celou řadu neurotransmiterů, tedy molekul, které ovlivňují přenos impulzů (informací) v nervové soustavě. Neurotransmitery mohou přenos informací stimulovat, ale i tlumit.

Popis antiparkinsonik

Antiparkinsonika tlumí rozvoj Parkinsonovy choroby. Tuto skupinu látek řadíme mezi psychofarmaka.

Moderní medicína si Parkinsonovu chorobu vysvětluje jako zánik nervových buněk, které používají pro svou komunikaci neurotransmiter dopamin. Nedostatek dopaminu následně způsobí posílení jiného neurotransmiteru acetylcholinu. Této znalosti medicína využívá a snaží se v daných nervových buňkách udržet co nejvíce zmíněného dopaminu (blokovat jeho rozklad, podat látky působící jako dopamin), nebo tlumit nadbytek acetylcholinu.

Trvalé užívání umožňuje zlepšení hybnosti, ale zároveň se musí neustále zvyšovat dávka, nebo četnost podávání. Jejich vedlejším účinkem je nevolnost, zvracení.

Použití, neboli indikace

 • Parkinsonova choroba (zpomalení a porucha přesnosti pohybů, ztuhlost svalů, poruchy udržení rovnováhy, nápadný třes rukou v klidu)
 • syndrom neklidných nohou (brnění, nepříjemný pocit až tupá bolest nohou především v klidu)

Nežádoucí účinky

Zástupci

 • látky, které se v mozku přeměňují na dopamin
  • Levodopa
 • látky, které blokují rozklad Levodopy mino nervovou soustavu
  • Karbidopa, Benserazid (inhibitor dopa-dekarboxylázy)
  • Entakapon, Tolkapon (inhibitory katechol-O-metyltransferázy)
  • Rasagilin (inhibitory monoaminooxidázy)
 • látky nahrazující v mozku neurotransmiter dopamin
  • Bromokriptin, Kabergolin, Pergolid, Pramipexol, Ropinirol, Rotigotin
 • látky zvyšující uvolňování dopaminu
  • Amantadin
 • látky, které snižují nadbytečný acetylcholin v mozku (parasympatolytika)
  • Benzatropin, Biperiden, Procyklidin

Byliny podle lidového léčení

 

 

Sdílení