459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Blokátory vápníkových kanálů

Obsah stránky: Popis, indikace, nežádoucí účinky, kontraindikace, zástupci.

Popis blokátorů vápníkových kanálů

Blokátory vápníkových kanálů blokují vstup vápenatých iontů (Ca2+) do svalových buněk srdce, cévních stěn, ale i zažívací a trávicí soustavy. Vápník, který by za normálních okolností vstupoval do buněk, by je stimuloval ke svalovému stahu. Nyní je vstup vápníku blokován, čímž se sníží svalové stahy. V případě srdce se to projeví sníženou srdeční frekvencí (antiarytmika). U cév dojde k jejich rozšíření (vazodilatancia), a z toho plynoucímu poklesu krevního tlaku (antihypertenziva). U trávicího ústrojí dojde ke zpomalení peristaltiky (spasmolytický účinek), tedy zácpě.

Použití, neboli indikace

Nežádoucí účinky

 • zácpa (zácpu též způsobují opioidy, kombinace tedy může výrazně zhoršit vyprazdňování)
 • bolest hlavy, nebo migréna
 • na snížený krevní tlak zareaguje naše tělo zvýšením srdeční činnosti (zrychlený tep) ve snaze opět tlak zvýšit, proto se může při užívání objevit bušení srdce
 • otoky nohou (rozšiřují více tepny, nežli žíly, takže krev putuje rychle tepnami ze srdce do tkání, ale pomaleji žílami zpět ze tkání)
 • snižují vedení impulzů pro stah srdce, což způsobují i beta-blokátory, kardiotonika, takže je třeba opatrnosti při jejich kombinování
 • oslabení jícnového svěrače a z toho plynoucí riziko pálení žáhy
 • lymfedém, lymfatický otok (tlak v daném místě, otoky, nejčastěji otoky nohou, zvětření uzlin, únava)
 • Diltiazem blokuje jaterní enzymy, čímž snižuje rozklad, a tedy zvyšují působení i nežádoucí účinky těchto léčiv:
  • hypolipidemika statiny
  • zaměstnávají svým rozkladem játra, čímž roste účinek Warfarinu

Kontraindikace, kdy je užívání nevhodné

 • opatrnost při jaterních onemocněních
 • při výrazném snížení krevního tlaku (např. šokový stav)
 • zúžení aorty (aortální stenóza, v místě zúžení se céva nerozšíří, za zúžením ano, takže za zúžením protéká málo krve pod nízkým tlakem, což nepostačí na krevní zásobení těla)
 • Cinnarizin, Flunarizin u Parkinsonovy choroby (zpomalení a porucha přesnosti pohybů, ztuhlost svalů, poruchy udržení rovnováhy, nápadný třes rukou v klidu)
 • nekombinovat s periferními depolarizujícími myorelaxancií pro riziko arytmií

Zástupci

Amlodipin: Afiten, Agen, Amilostad, Amloratio, Amlozek, Apo-Amlo, Cardilopin, Hipres, Normodipine, Orcal, Recotens, Tensigal, Torella, Zorem
Diltiazem: Diacordin
Felodipin: Felocor, Plendil, Presid
Isradipin: Lomir
Lacidipin: Lacipil
Lerkanidipin: Kapidin, Lerpin
Nimodipin: Dilceren, Nimotop
Nitrendipin: Baypress, Lusopress, Nitrepress, Nitresan, Unipres
Verapamil: Isoptin, Lekoptin, Verahexal, Verogalid

 

 

Sdílení