459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Cytostatika, zastavující růst buněk

Obsah stránky: Popis, indikace, nežádoucí účinky, kontraindikace, skupiny cytostatik.

Popis cytostatik

Cytostatika poškozují, zpomalují, až zastavují růst buněk. Nejvíce působí na buňky, které se rychle množí (dělí).

Tuto vlastnost využívá moderní medicína k poškození rychle se dělících nádorových buněk. Bohužel cytostatika dovedou stejnou mírou působit i na další rychle se dělící buňky (kůže, vlasy, játra, sliznice zažívací soustavy).
Za cytostatický účinek můžeme považovat i působení proti rakovinné (antikancerogenní).

Použití, neboli indikace

Nežádoucí účinky

Kontraindikace, kdy je užívání nevhodné

 • v těhotenství, protože cytostatika mohou způsobit vývojové vady plodu (teratogenita)

Skupiny cytostatik

Antimetabolity

Genetická informace (DNA) je složena z jednotlivých stavebních kamenů, které nazýváme nukleové báze (nukleotidy), což jsou molekuly, které se kladou jedna za druhou a následně se spojují ve známou dvoušroubovici DNA.

Antimetabolity jsou molekuly, které se mohou zabudovávat do DNA na místo molekul nukleotidů, čímž vnikají v naší genetické informaci nefunkční části.

Látky podobné kyselině listové

Kyselina listová je vitamin potřebný pro růst nových buněk, protože je nutná k tvorbě genetické informace (DNA) každé buňky.

Látky podobné kyselině listové dovedou zablokovat výstavbu genetické informace, což vede ke smrti dané buňky.

Metotrexát (Methotrexate, Metoject)

Methotrexát blokuje dělení buněk, ve vyšších dávkách je používán u léčby nádorů, v nižších dávkách ke snížení imunity.

Použití, neboli indikace
Nežádoucí účinky
 • sliznic (ústní vřídky, potíže s polykáním)
 • může způsobit ztučnění, steatózu jater, cirhózu jater, z toho důvodu je nevhodný alkohol
 • poškození plic (nedostatek dechu)
 • může způsobovat vývojové vady plodu (teratogenita), proto je nevhodný v těhotenství i kojení
 • v ledvinách se vylučuje stejnými způsoby jako analgetika, antipyretika, protizánětlivé látky, penicilinová antibiotika, antiuratikum Probenecid, takže tato léčiva zvyšují jeho koncentraci a tedy i účinek v těle
 • sulfonamidová antibiotika zvyšují účinnost Metotrexátu
 • nedostatek kyseliny listové (únava, suchá kůže, bolest jazyka, ústní vřídky, anémie, chudokrevnost, padání, šedivění vlasů, trávicí potíže, nechutenství, riziko potratu, podrážděnost, deprese, nespavost, svalová slabost)
 • inhibitory protonové pumpy na snížení překyselení žaludku snižují vylučování Methotrexátu, čímž roste jeho koncentrace a tedy i účinek

Látky podobné purinovým bázím

Naše genetická informace (DNA) je složena z jednotlivých molekul (nukleotidů), které se podle chemické struktury nazývají purinové a pyrimidinové báze.

Léčiva této skupiny mají molekulu velice podobnou purinovým bázím. Naše tělo (především rychle se dělící nádorové buňky) tyto molekuly léčiva může využít ke tvorbě své DNA. Konkrétně tato léčiva díky své podobnosti s nukleotidy blokují enzymy, které mají za úkol skládat jednotlivé nukleotidy do sebe.

Nežádoucí účinky

 • poškození kostní dřeně a tedy poruchy krvetvorby, poruchy jater, slinivky břišní (pankreatitida)
 • poškození ledvin, nervů

Zástupci

Azathioprin (AZA)
Fludarabin: Fludara
Kladribin: Litak
Klofarabin: Evoltra
Merkaptopurin
Pentostatin
Thioguanin

Látky podobné pyrimidinových bázím

Fungují stejným způsobem jako látky podobné purinovým bázím.

Nežádoucí účinky

 • poškození kostní dřeně a tedy poruchy krvetvorby, poruchy jater
 • poruchy nervů

Zástupci

Azacitidin: Vidaza
Cytarabin: Cytosar, Depocyte
Fluorouracil: 5-Fluorouracil
Gemcitabin: Citegin, Gemcirena, Gemzar
Kapecitabin: Xeloda
Tegafur: Ftorafur

Látky podobné močovině

Nežádoucí účinky

 • vratné poškození kostní dřeně a tedy poruchy krvetvorby

Alkylační látky

Léky této skupiny cytostatik vytvářejí pevnou vazbu na molekuly naší genetické informace (DNA), čímž dochází k jejímu poškození.

Sloučeniny platiny

Nežádoucí účinky

 • nevolnost, zvracení
 • přechodné poruchy krvetvorby
 • poškození ledvin, sluchu, nervů, plodnosti
 • vyšší riziko leukémie

Zástupci

Cisplatina: Platidiam
Karboplatina: Carbomedac, Carboplatin, Cycloplatin
Oxaliplatina: Eloxatin, Rezidol

Alkansulfonáty

Nežádoucí účinky

 • poškození krve
 • fibróza plic
 • zvětšení prsu (gynekomastie) u mužů
 • neplodnost

Zástupci

Busulfan: Busilvex, Myleran

Dusíkaté yperity

Nežádoucí účinky

 • nechutenství, silné zvracení, průjem
 • ztráta vlasů, poruchy krvetvorby
 • neplodnost
 • poškození sliznic močových cest

Zástupci

Cyklofosfamid: Cyclophosphamide, Endoxan,
Chlorambucil: Leukeran
Ifosfamid: Holoxan
Melfalan: Alkeran

Triaziny

Nežádoucí účinky

 • nevolnost, silné zvracení
 • hemolytická anemie
 • ovlivňují rozklad alkoholu, čímž vzniká jedovatý acetaldehyd

Zástupci

Dakarbazin
Prokarbazin

Nitrosomočoviny

Nežádoucí účinky

 • významné pozdější poruchy krvetvorby

Zástupci

Bendamustin: Levact
Fotemustin: Mustophoran
Karmustin: BiCNU,
Lomustin: CeeNU
Streptozotocin

Další alkylační látky

Temozolomid: Temomedac, Temozolomide

Antimitotické látky

Mitóza označuje děj, při kterém dochází k rozdělení jedné buňky na dvě nové.

Antimitotické látky blokují tento děj.

Vinka alkaloidy

Nežádoucí účinky

 • úzkosti
 • poruchy nervů (poruchy nervového přenosu, poruchy motoriky prstů, zácpa, svalové křeče)
 • zvýšení kyseliny močové

Zástupci

Vinblastin
Vinflunin: Javlor
Vinkristin
Vinorelbin: Navelbine, Navirel

Taxany

Nežádoucí účinky

 • poškození kostní dřeně a tedy poruchy krvetvorby
 • poruchy nervů
 • snížení srdeční frekvence, snížení krevního tlaku

Zástupci

Kabazitaxel: Jevtana
Docetaxel: Taxotere
Paclitaxel: Abraxane, Anzatax, Brevitax, Paclimedac, Pacline, Taxol

Interkalační cytostatika

Naše genetická informace se skládá z DNA dvoušroubovice.

Interkalační cytostatika jsou látky, které mohou rozrušit jemné vinutí vláken DNA dvoušroubovice, dokonce může dojít až jejímu zlomu, což může vést až k nevratnému poškození dané buňky a její smrti.

Antracykliny

Nežádoucí účinky

 • poškození srdce, poruchy rytmu, kardiomyopatie
 • rakovinotvornost, poruchy vývoje plodu v těhotenství
 • plicní fibróza

Zástupci

Bleomyciny: Bleomedac
Dactinomycin
Daunorubicin
Doxorubicin: Adriblastina, Caelyx, Myocet
Epirubicin: Epimedac, Farmorubicin
Idarubicin: Zavedos
Mitomycin
Mitoxanthron

Antrachinony

Nežádoucí účinky

 • poškození kostní dřeně a tedy poruchy krvetvorby

Zástupci

Mitoxantron

Aktinomyciny

Nežádoucí účinky

 • nevolnost, zvracení
 • poškození kostní dřeně a tedy poruchy krvetvorby
 • poruchy uzlin, kůže

Zástupci

Aktinomycin
Plikamycin

Polypeptidy

Nežádoucí účinky

 • nevolnost, zvracení
 • padání vlasů

Zástupci

Bleomycin
Peplomycin

Inhibitory topoizomerázy

Při dělení jedné buňky na dvě nové se musí stejnoměrně rozdělit genetická informace (DNA), což mají na starosti enzymy jménem topoizomerázy.

Zablokování tohoto enzymu znemožní rozpletení DNA dvoušroubovice na dvě vlákna, čímž je znemožněno dělení buněk.

Kamptoteciny

Nežádoucí účinky

 • průjem
 • poškození kostní dřeně a tedy poruchy krvetvorby

Zástupci

Irinotekan
Topotekan

Podophylotoxiny

Nežádoucí účinky

 • zvracení, poruchy krvetvorby, padání vlasů
 • vysoké dávky poškozují játra
 • dlouhodobé užívání způsobuje leukémii

Zástupci

Etoposid
Toniposid

Blokování tvorby proteinů

Asparagináza

Asparagináza štěpí aminokyselinu asparagin, která je potřebná pro tvorbu bílkovin a enzymů.
Některé nádorové buňky tak nemohou tvořit potřebné enzymy a hynou.

Nežádoucí účinky

 • poškození jater, ledvin, slinivky břišní (pankreatitida)
 • snížená krevní srážlivost

Inhibitory proteinkináz

Proteinkinázy pomáhají přenášet pokyny do buněčného jádra, ve kterém se vytváří z DNA šablona (RNA), podle které jsou syntetizovány bílkoviny, enzymy, či hormony.

Zástupci

Imatinib: Glivec

Monoklonální protilátky, biologická

Monoklonální protilátky jsou molekuly, které se váží na buňky imunitního systému, dochází k blokování jejich činnosti, čímž se snižuje imunitní odpověď.
Tyto látky řadíme do kategorie biologické, cílené léčby.

Hormony a hormonální činnost ovlivňují cytostatika

Inhibitor tvorby kortikosteroidů

Blokování tvorby kortikosteroidů je vhodné u nádorů nadledvin, při kterých dochází k nadměrné tvorbě kortikoidů.

Zástupci

Mitotan

Glukokortikoidy

Blokují růst (proliferaci) bílých krvinek naší imunity.
Glukokortikoidy ovlivňují celou řadu pochodů v těle a jednou z nich je i významný útlum imunitního systému.

Blokátory hypofyzárních gonadotropinů

Jde o látky, které blokují tvorbu dvou hormonů v hypofýze:

 • luteinizačního hormonu, LH (stimuluje tvorbu mužských i ženských pohlavních hormonů)
 • folikuly stimulujícího hormonu, FSH (stimuluje zrání vajíčka ve vaječnících u žen a tvorbu spermií ve varlatech u mužů)

Blokování jejich tvorby následně snižuje i tvorbu pohlavních hormonů, čehož medicína využívá u některých nádorových bujení, například pro snížení tvorby testosteronu u nádorů prostaty.

Nežádoucí účinky

 • osteoporóza
 • bolest svalů
 • návaly horka

Zástupci

Buserelin
Goserelin: Zoladex
Leuprorelin: Eligard
Triptorelin: Decapeptyl, Diphereline

Mužské pohlavní hormony, androgeny

Mužské pohlavní hormony, nebo-li androgeny, může medicína volit, jako protipól ženských estrogenů, které mohou stimulovat růst nádorových buněk.

Pochopitelnými nežádoucími účinky je objevení mužského ochlupení, hrubý hlas, ale i poškození jater.

Antiandrogeny

Naopak antiandrogeny se snaží blokovat působení mužských pohlavních hormonů, což využívá medicína u rakoviny prostaty. Protože zdravá i nádorem postižená prostata reaguje na mužské pohlavní hormony svým růstem.

Zástupci

Bikalutamid: Bicalutanorm, Bikalard, Binabic, Bicaluplex, Bicalutagen, Bikalard, Casodex, Glanuta, Lanbica
Cyproteron acetát
Flutamid

Antiestrogeny

Látky, které působí proti estrogenním hormonům označujeme jako antiestrogeny. Dovedou tlumit růst stimulující vliv estrogenů na dělohu a poprsí u žen.

Mohou tak činit obsazováním receptorů pro estrogeny (SERMs antiestrogeny), popřípadě snížením počtu těchto receptorů (SERDs antiestrogeny).

Zástupci

Bazedoxifen
Fulvestrant: Faslodex
Raloxifen
Tamoxifen

Inhibitory aromatázy

V každém z nás se tvoří z malinkého množství našeho cholesterolu mužské pohlavní hormony (androgeny, např. testosteron). Z mužských androgenů se následně (pochopitelně více u žen), pomocí enzymu aromatázy, tvoří ženské pohlavní hormony (estrogeny).

Pokud zablokujeme enzym aromatázu, tak nám bude v těle vznikat více mužských pohlavních hormonů na úkor ženských hormonů.

Nežádoucí účinky

 • únava, ospalost, nadváha, otoky, bolest svalů, kloubů

Zástupci

Anastrozol: Alozex, Anaprex, Anastar, Anastrad, Anaya, Arimidex, Atrocela, Egistrozol, Mastoren, Zenbrest, Zynzol
Exemestan: Aromasin, Astexana, Escepran, Exestea
Letrozol: Aletro, Arofe, Brenea, Dracenax, Etruzil, Femara, Lerana, Lestara, Letrovena, Likarda, Ninivet, Trozara, Trozel

Progestiny (gestageny)

Progestiny, neboli gestageny, jsou ženské pohlavní hormony, které při podání tlumí tvorbu ženských hormonů estrogenů. Estrogeny totiž mohou stimulovat růst nádorů prsu, či dělohy.

Nežádoucí účinky

 • tvorba mateřského mléka u netěhotných, poruchy nervů, horečka, zadržování vody a otoky

Zástupci

Hydroxyprogesteron
Medroxyprogesteron: Depo-Provera, Provera
Megestrol: Megace, Megaplex

Blokátor růstového hormonu a slinivky břišní

Zástupce Octreotid, je léčivo, které blokuje působení růstového hormonu v hypofýze, dále v inzulinu i glukagonu ve slinivce břišní.

Využití tohoto léčiva je v případě rakoviny hypofýzy, či slinivky břišní.

Retinoidní deriváty

Retinoidní látky jsou odvozené od kyseliny retinové, což je vit. A. Tato skupina látek blokuje diferenciaci buněk. Diferenciaci si můžeme přeložit jako specializaci. Pokud má například nově vytvořená buňka v našem těle být buňkou svalovou, tak její specializace znamená vytvořit dostatek svalových vláken.

Zástupci

Bexaroten
Tretinoin: Vesanoid

Radioizotopy

Radioaktivní jód (131I) je stejně jako běžný jód vychytáván štítnou žlázou s minimálním účinkem na jiné tkáně a orgány. Radioaktivní jód může tedy být vychytáván nádorovými buňkami štítné žlázy, což se jim stává osudným.

Byliny

Byliny podle moderní medicíny

 • Tis (jedovatá rostlina)

Byliny podle lidového léčení

 

 

Sdílení