459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Antitrombotika na nadměrné srážení krve

Popis antitrombotik

Antitrombotika jsou látky na ředění krve (proti nadměrnému srážení krve), které brání vzniku krevních sraženin (trombů) v krevním řečišti.

V naší krvi platí rovnováha mezi srážecí schopností a rozpouštěním krevních sraženin.

Použití, neboli indikace

Nežádoucí účinky

Reakce s dalšími látkami

Dělení antitrombotik

Antitrombotika můžeme rozdělit na:

  • antiagregancia, látky proti shlukování krevních destiček
  • antikoagulancia, látky snižující srážení krevních faktorů
  • fibrinolytika, látky rozpouštějící vytvořenou krevní sraženinu (trombus)

Byliny podle moderní medicíny

Byliny podle lidového léčení

 

 

Sdílení