459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Antikoagulancia, proti srážení kve

Obsah stránky: Popis, indikace, nežádoucí účinky, kumarin (Warfarin), hepariny, aktivátory antitrombinu, blokátory trombinu, faktoru Xa.

Popis antikoagulancií

V naší krvi platí rovnováha mezi srážecí schopností a rozpouštěním krevních sraženin.

Použití, neboli indikace

  • viz použití antitrombotik, mezi které antikoagulancia patří

Nežádoucí účinky

  • rizikové je především kombinování antikoagulancií s antiagregancii, fibrinolytiky, protože všechny tyto skupiny snižují krevní srážlivost, takže mohou způsobit nebezpečná krvácení
  • užívání pod bedlivým dohledem lékaře je vhodná při těhotenství a kojení, pří hojení ran, po prodělání cévní mozkové příhody, při gastroduodenálním vředu
  • modřiny, podlitiny
  • byliny ovlivňující krevní srážlivost

Kumarin Warfarin, blokující tvorbu koagulačních faktorů

Vitamin K je v našem těle nepostradatelný při tvorbě srážecích proteinů, které umožňují zacelit poraněnou cévu. Aby molekula vitaminu K vydržela fungovat, jsou naše buňky vybaveny enzymem, jenž vitamin K obnovuje (recykluje, konkrétně redukuje).

Kumariny jsou látky, které blokují zmíněný recyklační enzym, čímž je následně vyčerpána zásoba funkčního vitaminu K. Bez vitaminu K je porušena tvorba srážečích proteinů, tím klesá krevní srážlivost.

Nežádoucí účinky

Zástupci

Warfarin, Lawarin

Hepariny, aktivátory antitrombinu III

Antitrombin III je látka přítomná v těle, která zablokuje působení trombinu a faktoru Xa, což jsou dvě látky potřebné pro srážení krve.

Hepariny, a od nich odvozené nízkomolekulární hepariny a syntetické pentasacharidy, jsou látky, které změní uspořádání (konformaci) molekuly antitrombinu, což zvýší její účinnost blokovat trombin a faktoru Xa, čímž je blokováno srážení krve.

Nežádoucí účinky

Zástupci

Bemiparin: Zibor
Dalteparin: Fragmin
Enoxaparin: Clexane
Fondaparinux: Arixtra
Heparin
Idraparinux
Nadroparin: Fraxiparine
Parnaparin
Reviparin
Sulodexid: Vessel

Blokátory trombinu

Trombin je důležitý pro přeměnu fibrinogenu na nerozpustný, síť tvořící fibrin, na který se nalepují krevní destičky a dohromady tvoří krevní sraženinu.
Blokátory trombinu znemožní přeměnu fibrinogenu na fibrin.

Nežádoucí účinky

  • neužívat v těhotenství a kojení

Zástupci

Gatrany: Bivalirudin, Lepirudin, Desirudin
Dabigatran: Pradaxa

Přímé blokátory faktoru Xa

Srážení krve probíhá přes srážecí kaskádu, což je řada látek (faktorů) přítomných v krvi, které na sebe navazují, a na jejich konci stojí krevní sraženina.

Xabany jsou látky, které blokují působení faktoru 10 A, čímž je přerušena srážecí kaskáda.

Nežádoucí účinky

  • neužívat v těhotenství a kojení

Zástupci

Apixaban: Eliquis
Rivaroxaban: Xarelto

Byliny podle lidového léčení

 

 

Sdílení