459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Psychofarmaka, měnící duševní stav

Definice psychofarmak

Jako psychofarmaka můžeme označit látky, které ovlivňují duševní stav jedince.

U některých skupin léčiv je cílem moderní medicíny právě změna duševního stavu, jde o tyto skupiny:

V širším pojetí si můžeme pod pojmem psychofarmaka představit všemožné látky, které mají jakýkoliv (tížený i nežádoucí) vliv na psychiku. Zde se nabízí konstatování, že nejen léky, ale i běžné potraviny a nápoje ovlivňují naší psychiku.

Především půjde o tyto látky:

Mnohé uvedené látky se mohou vlivem svého působení stát návykovými látkami.

Kontraindikace, kdy je užívání nevhodné

  • opatrnost při kojení, protože hrozí návyk a vyšší prostupnost do mozku u dítěte

 

 

Sdílení