459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Benzodiazepiny, tlumící nervovou soustavu

Popis benzodiazepinů

Benzodiazepiny působí na GABA receptory nervových buněk. Stimulace těchto receptorů způsobí vtok záporně nabitých chloridových iontů do buňky. Nervová buňka reaguje méně na stimuly nervových impulzů, čímž se dostavuje požadovaný útlum nervového přenosu.

Léčiv, která patří do skupiny benzodiazepinů, je celá řada. Důležitým rozdílem mezi nimi je délka působení.

Vysvětlili jsme si, že jejich hlavní úlohou je tlumit nervový systém. Klíčová je však délka útlumu. Účinek některých zástupců nastupuje chvíli po podání a působí jen dvě hodiny, což může pomoci u problémů s usínáním, naopak jiní zástupci působí útlum i po dobu pěti dní, čehož sice moderní medicína využívá v případě zmírnění strachů a úzkostí, ale může to být nebezpečné u profesí vyžadující maximální soustředění (např. řidiči z povolání).

Použití, neboli indikace

Nežádoucí účinky

  • tlumí nervovou soustavu, je nevhodná jejich kombinace s jinými tlumícími látkami (alkohol)
  • únava, ospalost, zmatenost
  • závislost (jíž po měsíci užívání)
  • poruchy koordinace pohybů
  • dlouhodobé užívání může vést k lhostejnosti, nezájmu, apatii
  • nutné pomalé vysazování, jinak se může objevit podrážděnost, nespavost, halucinace, deprese, epilepsie
  • nebezpečná je kombinace s dalšími látkami ovlivňujícími psychiku (např. Konopí)

Kontraindikace, kdy je užívání nevhodné

 

 

Sdílení