459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Antidiabetika, látky na cukrovku

Obsah stránek: Popis, indikace, zástupci.

Popis antidiabetik

Antidiabetika jsou látky, které mají za úkol snižovat hladinu cukru v krvi.
Pro léčbu cukrovky mohou být též přínosné látky snižující hladinu cukru v krvi (hypoglykemika).

Antidiabetika mohou

 • zvyšovat uvolňování inzulinu ze slinivky břišní (sulfonylmočoviny, glinidy, analoga inkretinů, inhibitory DPP-4)
 • zvyšovat sníženou citlivost buněk na inzulin (Metformin, glitazony)
 • zvyšovat využití cukrů z krve do buněk (inzuliny)
 • snižovat vstřebávání a rozkládání cukrů ve střevech (inhibitory alfa-glukosidáz)
 • zvýšení vylučování glukózy ledvinami pryč z těla (glifloziny)

Reakce s jinými látkami

 • způsobují, že Warfarinu není tolik v krvi vázán na krevní bílkoviny, čímž roste jeho účinek
 • Harpagofyt může snižovat působení léků na cukrovku

Použití, neboli indikace

 • cukrovka, diabetes mellitus (únava, ospalost, žízeň, hlad, nadměrné močení, necitlivost, brnění končetin, svědění kůže, průjem, záněty močových cest, afty, zápach z úst a z moči)
 • diabetická nefropatie – komplikace u diabetes mellitus (bílkoviny v moči, vysoký krevní tlak, až selhání ledvin)
 • ateroskleróza (nemoc se projeví až při její komplikaci)
 • cévní mozková příhoda, mrtvice mozku (strach, zmatenost, pokleslý jeden ústní koutek, jazyk k jedné straně, poruchy řeči, necitlivost jedné poloviny tváře, poruchy vidění, bolest hlavy, poruchy paměti, motání hlavy, poruchy pohybu jedné poloviny těla, ochrnutí)
 • aneuryzma (obtížné rozpoznání, pulzace tepny, bolest na hrudi, nedostatek dechu)

Druhy a zástupci antidiabetik

Inzuliny, Biguanidy, Glitazony, Inhibitory alfa-glukosidáz, Sulfonylmočoviny, Glinidy, Inkretiny, Inhibitory DPP-4, Glifloziny.

Inzuliny

Inzulin v těle funguje jako klíč, jenž způsobí, že buňky přijímají více cukru z krve. Hladina cukru v krvi klesá. Buňky cukr využívají na tvorbu energie, nebo je přeměňují na tuky a ukládají v těle.

Zástupci

Biosyntetický a lidský insulin: Actrapid, Humulin, Insulatard, Insuman, Mixtard (lidský a isophan insulin), NovoMix (Aspart a lidský inzulin)
Lispro insulin: Humalog
Inzulin glargin: Lantus
Aspart insulin: NovoMix (Aspart a lidský inzulin), Novorapid
Glulisin insulin: Apidra
Isophan insulin: Insuman comb, Mixtard (lidský a isophan insulin)
Premixované inzulíny
NPH (suspenze insulinu + Zn-protamin)
Detemir insulin: Levemir

Biguanidy (Metformin)

Biguanidy (dnes především používaný lék Metformin) zvyšují citlivost buněk na inzulin, čímž buňky více přijímají cukr z krve. Uvnitř buněk zvyšují spalování cukrů na energii, takže mohou snížit nadváhu.

Nežádoucí účinky této skupiny:

 • ovlivňují rozklad alkoholu, čímž vzniká jedovatý acetaldehyd
 • nechutenství, nadýmání, průjem
 • neužívat u poruch jater, ledvin
 • nedostatečnosti plic (cukry se spalují přes pyruvát na laktát, což překyseluje organizmus a je třeba překyselení „vydýchat“)

Zástupci

Metformin: Apo-metformin, Competact (Metformin a Pioglitazon), Eucreas (Metformin a Vildagliptin), Glucophage, Glucovance (Metformin a Glibenklamid), Janumet (Metformin a Sitagliptin), Jentadueto (Metformin a Linagliptin), Metfirex, Metfogamma, Normaglyc, Siofor, Stadamet

Thiazolidindiony (glitazony)

Zvyšují sníženou citlivost buněk na inzulin. Když se buňka setká s těmito léky, začne tvořit více kanálů (přenašečů) pro cukry (z krve do buněk), čímž se zvýší příjem cukrů a tedy klesá hladina cukru v krvi.

Nežádoucí účinky této skupiny:

Zástupci

Pioglitazon: Actos, Competact

Inhibitory alfa-glukosidáz

Snižují vstřebávání a rozkládání cukrů ve střevech. Ze střev se vstřebá méně cukrů do krve, ale logicky jich více putuje tenkým a tlustým střevem, což znamená nadměrné množství potravy pro střevní bakterie, plynatost, nadýmání, pocit plnosti, průjem, bolest břicha.

Zástupci

Akarbóza: Glucobay
Miglitol

Deriváty sulfonylmočoviny

Zvyšují uvolňování inzulinu ze slinivky břišní. Rizikové je nadměrné vyplavení inzulinu, což může způsobit nízký obsah cukru v krvi, který může skončit ztrátou vědomí až nevratným poškozením mozku.

Nežádoucími účinky této skupiny jsou:

Zástupci

Glichidon, gliquidon: Glurenorm
Glibenklamid: Glibomet (Metformin a Glibenklamid), Glucobene, Glucovance (Metformin a Glibenklamid), Maninil
Glipizid: Minidiab
Gliklazid: Apo-gliklazid, Diaprel, Glyclada
Glimepirid: Amaryl, Eglymad, Glimegamma, Glymexan, Medopirid, Melyd, Oltar

Glinidy (meglitinidy)

Stejně jako deriváty sulfonylmočoviny zvyšují uvolňování inzulinu ze slinivky břišní, což může způsobit nízký obsah cukru v krvi

Zástupci

Repaglinid: Dibetix, Enyglid, Novonorm
Nateglinid

Analoga inkretinů

V momentě, kdy se dáme do jídla, začne sama trávicí soustava vytvářet a uvolňovat hormony zvané inkretiny, které doputují do slinivky břišní, kde zvýší uvolňování inzulinu.

Medicína dnes nabízí analoga inkretinů, jenž působí též stimulaci slinivky břišní.

Zástupci

Exenatid: Byetta
Liraglutid: Victoza

Inhibitory DPP-4

DPP-4 je označení pro enzym, který v našem těle rozkládá inkretiny. Jinak by tyto hormony neustále stimulovaly slinivku břišní.
Pokud budeme blokovat tento enzym, bude rozložení inkretinů trvat delší dobu, takže budou déle stimulovat slinivku břišní.

Nežádoucí účinky této skupiny jsou:

Zástupci

Sitagliptin: Janumet (Metformin a Sitagliptin), Januvia
Vildagliptin: Eucreas (Metformin a Vildagliptin), Galvus
Saxagliptin: Onglyza
Linagliptin: Jentadueto (Metformin a Linagliptin), Trajenta

Glifloziny

Zvyšují vylučování glukózy ledvinami pryč z těla, čímž klesá množství cukrů v krvi.

Logickým nežádoucím účinkem je vysoká hladina cukrů v moči, což je lákadlem pro infekce močových cest.

Zástupci

Dapagliflozin: Forxiga

Byliny podle lidového léčení

 

 

Sdílení