459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Opioidní analgetika, na bolest

Obsah stránky: Popis, indikace, nežádoucí účinky, kontraindikace, reakce s jinými látkami, zástupci opioidních analgetik.

Popis opioidních analgetik

Dle moderní medicína opioidy tlumí přenos bolestivých impulzů mezi jednotlivými nervy. Takže pokud nás sužuje bolest, opioidní analgetika snižují přenos bolestivého podnětu v míše a mozku, čímž nevnímáme bolest tak silně.

Tuto skupinu látek řadíme mezi návykové látky.

Léčí opiáty bolest, či nikoliv?

Opioidní analgetika sice mohou zmírnit až odstranit bolest, ale její příčinu neléčí.

Na útlum bolestí nabízí moderní medicína analgetika, protizánětlivé látky, až opioidní analgetika, tyto léky však ve většině případů neřeší příčinu onemocnění a mohou tedy maskovat závažnost nemoci.

Použití, neboli indikace

Silné akutní bolesti, u kterých jiné látky nestačí

Dlouhodobé bolesti, kde opět jiná léčiva nestačila

Další použití

  • antitusika na tlumení dráždivého kašle
  • u léčby závislostí (na alkohol, nebo na samotné opioidy)
  • antidiaroika na léčbu průjmu průjem

Nežádoucí účinky

Útlum vedení nervových impulzů u opioidních analgetik je sice žádaný u tlumení bolestí, nervy však vedou nejen bolestivé impulzy, ale i pokyny od mozku k různým orgánům.
Opioidy mohou působit:

Kontraindikace, kdy není vhodné lék užívat

  • mohou u plodu způsobit závislost, útlum (sedaci) nervové soustavy, proto jsou nevhodné v těhotenství
  • opioidy tlumí dech, takže není vhodné je užívat v případě plicních onemocnění, který sami o sobě snižují přísun O2 do organizmu
  • průduškové astma
  • rozedma plic (plicní emfyzém)
  • bolest břicha nejasné příčiny, protože by mohlo jít o střevní neprůchodnost, opioidy tlumením střevní peristaltiky zpomalí střevní pohyby
  • nitrolební vysoký krevní tlak, mozkové poranění
  • porfyrie (porucha funkce enzymů řídících syntézu hemu v červených krvinkách, nedostatek červených krvinek v kombinaci s útlumem dechu není vhodné)

Lékové interakce, reakce s jinými látkami

Zástupci opioidních analgetik

Silná opioidní analgetika:
Morfin: Sevredol, Vendal,
Pethidin: Dolsin,
Piritramid
Oxykodon: Apo-oxycodon, Dolocodon, Oxycontin
Hydromorfon: Jurnista, Palladone
Tapentadol: Palexia

Navození stavu bezvědomí (anestezie):
Fentanyl: Adolor, Dolforin, Durogesic, Fentalis, Instanyl, Lunaldin, Matrifen
Alfentanyl
Sufentanyl

Odvykání závislosti na opioidy:
metadon

Slabá opioidní analgetika:
Kodein: Korylan (Paracetamol + Kodein), Talvosilen, Ultracod (Paracetamol + Kodein)
Dihydrokodein: Dhc Continus
Hydrokodon
Propoxyfen
Tramadol: Doreta (Paracetamol + Tramadol), Foxis (Paracetamol + Tramadol), Mabron, Medracet (Paracetamol + Tramadol), Noax, Protradon, Tralgit, Tramabene, Tramal, Tramundin, Tramylpa (Paracetamol + Tramadol), Tutus (Paracetamol + Tramadol), Zaldiar (Paracetamol + Tramadol)

Blokatoři mí opioidních receptorů:
Naloxon
Naltrexon

Parciální agonisté a smíšení ago−antagonisté:
Buprenorfin: Transtec
Pentazocin: Fortral
Nalbufin

 

 

Sdílení