459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Antikancerogenní, protinádorové látky

Popis antikancerogenních, protinádorových látek

Antikancerogenní, protinádorové látky zastavují nádorový růst, nebo mohu přispívat při léčbě rakoviny.

Moderní medicína využívá cytostatika, zastavující růst buněk.

Byliny podle moderní medicíny

Byliny podle lidového léčení

V lidovém léčitelství jsou preventivní protinádorové, nebo dokonce i léčebné účinky přisuzovány těmto bylinám a potravinám:

 

 

Sdílení