459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Tyreostatika, blokující štítnou žlázu

Fyziologie štítné žlázy (jak má fungovat)

Štítná žláza vytváří hormony tyroxin, trijodtyronin. Tyto hormony zvyšují spalování živin v našich buňkách (vzniká více energie a tepla), zvyšují počet mitochondrií (ve kterých probíhá tvorba energie) a též zvyšují tvorbu bílkovin.

Nežádoucí účinky

Samotné léky na snížení činnosti štítné žlázy mohou mít řadu nežádoucích účinků a pochybení v dávkování (předávkování) může poškodit organizmus.

Kontraindikace, kdy je užívání nevhodné

  • mohou u plodu způsobit sníženou funkci štítné žlázy (hypothyreózu), proto jsou nevhodné v těhotenství

Látky snižující tvorbu hormonů štítné žlázy

Moderní medicína může zvýšenou funkci štítné žlázy, či rakovinu štítné žlázy léčit chirurgickým odstraněním, nebo podáváním léčiv na snížení činnosti štítné žlázy. Látky snižující tvorbu hormonů štítné žlázy působí různými způsoby.

Karbimazol, Thiamazol, Propylthiouracil

Jód přijímáme ze stravy ve formě jodidů (I-) a buňky štítné žlázy přeměňují (oxidují) tyto jodidy na jód (I0) a zabudovávají jej do molekuly aminokyselin, které pak mohou uvolnit do krve.

Nežádoucím účinky těchto léčiv jsou nevolnost, zvracení, bolest svalů, vyrážka, otoky.

Symptomatická léčba

Symptomatická léčba znamená léčení příznaků (symptomů) nemoci. U zvýšené činnosti štítné žlázy je důležité mírnit zvýšenou srdeční činnost.

Radioaktivní jod 131I

Je nám známo, že radioaktivita poškozuje buňky, a též víme, že jód v našem těle je buď vychytáván štítnou žlázou, nebo opouští naše tělo bez užitku.
Spojením těchto dvou znalostí se dostáváme k účinku radioaktivního jódu, který je zachycen ve štítné žláze, kde poškozením jejich buněk sníží výrobu hormonů.

Jód

Tvorbu hormonů štítné žlázy řídí mozek. Pokud mozek (hypofýza) zaznamená zvýšené množství jódu k krvi, dá krátkodobě pomoci svých hormonů povel štítné žláze, aby snížila výrobu svých hormonů.

Lithium

Prvek lithium dokáže kromě nemalého vlivu na psychiku (užíván jako antimanikum), blokovat uvolňování hormonů štítné žlázy.

 

 

Sdílení