459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Nitráty a další donátory NO

Popis nitrátů

Nitráty a látky působící podobným způsobem uvolňují v cévách oxid dusnatý (NO), který způsobí rozšíření cév (především žil, ve vyšších dávkách i tepen), čímž je můžeme zařadit mezi vazodilatancia, spasmolytika.

Použití, neboli indikace

  • angina pectoris (svíravá bolest na hrudi vystřelující z hrudi do levé ruky nebo zad, obtížné dýchání, pocení)

Nežádoucí účinky

  • dlouhodobým užíváním vzniká návyk a snižování účinnosti
  • bolest hlavy (způsobená rozšířením mozkových cév)
  • na snížený krevní tlak zareaguje naše tělo zvýšením srdeční činnosti (zrychlený tep) ve snaze opět tlak zvýšit, proto se může při užívání objevit bušení srdce

Kontraindikace, kdy je užívání nevhodné

  • nízký krevní tlak (slabost, únava, motání hlavy, mdloby, omdlévání, zimomřivost, studené ruce a nohy, poruchy soustředění, mžitky před očima, studený pot)
  • akutní srdeční selhání pravé komory, či plicní embolie (protože u těchto stavů jde už tak krev z plic do srdce pod nízkým tlakem a nitráty by tlak, tedy rychlost proudění snížili, což by mohlo jedince ohrozit na životě)
  • zvýšený nitrolební tlak (rozšíření cév znamená též vyšší prostup vody z cév do tkání, uvnitř lebky se však voda nemá kam rozpínat, takže může utlačovat až poškodit choulostivé nervové buňky)
  • kardiomyopatie (srdce se při uvolnění po stahu hůře plní krví, nitráty sníží tlak, takže plnění srdce krví jde pomaleji)
  • zúžení, nedovírání srdečních chlopní, zúžení aorty, či ledvinných tepen (v místě zúžení se céva nerozšíří, za zúžením ano, takže za zúžením protéká málo krve pod nízkým tlakem, což nepostačí na krevní zásobení těla)
  • zelený zákal, glaukom (rozšíření cév znamená též vyšší prostup vody z cév do tkání, což může zvyšovat nitrooční tlak krve, který je jednou z příčin vzniku zeleného zákalu)

Zástupci

Glyceroltrinitrát, Nitroglycerin: Nitro Pohl, Nitromint, Perlinganit
Isosorbid-dinitrát (ISDN): Cardiket, Isoket
Isosorbid-mononitrát (ISMN): Mono Mack Depot, Monosan, Monotab, Olicard, Sorbimon
Molsidomin: Corvaton Forte, Molsihexal

 

 

Sdílení