459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Abortiva, vyvolávající, potrat, porod

Popis abortiv

Abortiva jsou látky, které mohou způsobit potrat, či podněcovat porod.

 

 

Sdílení