459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Antituberkulotika, na léčbu tuberkulózy

Popis antituberkulotik

Látky využívané k léčbě tuberkulózy. Tuberkulózovou infekci způsobují mykobakterie.

Použití, neboli indikace

  •  tuberkulóza

Nežádoucí účinky

Zástupci

Etambutol (Sural)

Blokuje tvorbu buněčné stěny buněk tuberkulózy. Nežádoucím účinkem je vratná porucha vidění.

Isoniazid (Nidrazid)

Blokuje tvorbu buněčné stěny buněk tuberkulózy. Nežádoucí účinky jsou porucha nervů, poškození jater (hepatitida, cirhóza jater, jaterní selhání), vyrážka, ekzém.

Pyrazinamid

Blokuje tvorbu buněčné stěny buněk tuberkulózy. Nežádoucím účinkem je poškození jater.

Rifampicin (Benemicin, Eremfat) a Rifabutin (Mycobutin)

Blokuje enzym buněk tuberkulózy (RNA-polymerázu), který je nutný pro tvorbu enzymů a proteinů dle předlohy z DNA. Nežádoucí účinky jsou poruchy sluchu, rovnováhy (závrať), poškození až selhání ledvin, jater.

Kapreomycin (Capreomycin)

Nežádoucí účinky jsou poruchy sluchu, poškození až selhání ledvin.

Cykloserin

Blokuje tvorbu buněčné stěny buněk tuberkulózy.

Streptomycin a Kanamycin

Patří mezi aminoglykosidová antibiotika, se svými přínosy i nežádoucími účinky.

Byliny podle lidového léčení

 

 

Sdílení