459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Aminoglykosidová antibiotika

Popis

Antibiotika, chemoterapeutika jsou látky inhibující růst (množení) mikroorganismů (bakteriostatické působení), nebo mohou mikroorganismy přímo usmrcovat (baktericidní působení).
Aminoglykosidová antibiotika blokují tvorbu proteinů. (Konkrétně se na mRNA páruje nekompatibilní tRNA, čímž vznikají nefunkční proteiny.)

Své využití našli též jako antituberkulotika.

Nežádoucí účinky

Zástupci

Amikacin: Amikin
Gentamicin: Garamycin
Kanamycin
Neomycin
Netilmicin
Streptomycin
Tobramycin: Bramitob, Tobi

 

 

Sdílení