459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Sedativa, hypnotika, tlumící látky

Obsah stránky: Popis, indikace, nežádoucí účinky, reakce s jinými látkami, přírodní látky, GABA modulátory, Melatonin, alfa 2 sympatomimetika sedativ a hypnotik.

Popis sedativ a hypnotik

Sedativa a hypnotika jsou látky způsobující útlum centrální nervové soustavy. Zklidňují, mírní strach, zpomalují reflexy, navozují spánek.

Tuto skupinu látek řadíme mezi psychofarmaka a návykové látky. Obdobným mechanizmem jako sedativa a hypnotika působí i anxiolytika na strach.

Použití, neboli indikace

Nežádoucí účinky

Lékové interakce, reakce s jinými látkami

Přírodní sedativa a hypnotika

  • Chmel otáčivý (Humulus Lupulus)
  • Kozlík lékařský (Valeriana officinalis)
  • Rozmarýn lékařský (Rosmarinum officinalis)
  • Levandule lékařská (Lavandula officinalis)
  • Meduňka lékařská (Melissa officinalis)
  • Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)
  • Pepřovník opojný (Piper methysticum, Kava kava)

Třezalka tečkovaná

Třezalka tečkovaná je silně působící rostlina, zmínit můžeme její sedativní a antidepresivní účinek. Užíváme-li jakákoliv léčiva, měli bychom podávání třezalky konzultovat s lékařem, či lékárníkem.

GABA modulátory

GABA modulátory způsobí vtok záporně nabitých chloridových iontů do buňky. Nervová buňka reaguje méně na stimuly nervových impulzů. Čímž se dostavuje požadovaný útlum nervového přenosu.

Benzodiazepiny

Léčiva odvozena od benzodiazepinů.

Zástupci

Cinolazepam: Gerodorm
Midazolam: Dormicum

Zolpidem, Zopiklon

Novodobější látky působící stejně jako benzodiazepiny. Mají nižší intenzitu nežádoucích účinků.

Zástupci

Zolpidem: Adorama, Hypnogen, Sanval, Stilnox, Zolpinox, Zolsana
Zopiklon: Zopitin

Hormon Melatonin

Epifýza, šišinka v mozku tvoří hormon melatonin, jenž v nočních hodinách způsobuje klidné spaní.

Zástupci

Melatonin: Circadin

Alfa 2 sympatomimetika

α2 sympatomimetika obsazují receptory pro sympatikus, čímž dochází k blokování řady neurotransmiterů v mozku, což je spojeno s útlumem.

Zástupci

Dexmedetomidin: Dexdor

Byliny podle moderní medicíny

Byliny podle lidového léčení

 

 

Sdílení