459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Celková anestetika, navozující bezvědomí

Popis celkových anestetik

Celková anestetika jsou látky, které navozují bezvědomí, nevnímání bolesti, uvolnění svalů.

Díky neuvěřitelným pokrokům moderní medicíny si dnes málo z nás uvědomuje, že používání celkových anestetik je chůzí po tenkém laně nad bezednou propastí.

Odborníci na anestezii jistě jednohlasně potvrdí, že anestezie je mnohé, jen ne bezpečná procedura.

Každý z nás je jiný a máme tedy odlišnou citlivost, kdy můžeme vnímat okolí nebo bolest. Právě odlišná citlivost je nebezpečná, protože při předávkování dojde v mozku k výpadku dýchání a srdeční činnosti.

Použití, neboli indikace

Nežádoucí účinky

Zástupci

Inhalační (vdechovaná)

Desfluran: Suprane
Isofluran: Aerrane, Forane
Oxid dusný: Entonox, Niontix
Sevofluran: Sevorane

Intravenozní (nitrožilní)

Alfentanyl: Rapifen
Etomidát: Hypnomidate
Fentanyl
Ketamin: Calypsol
Propofol: Anesia
Remifentanil: Ultiva
Sufentanil: Sufenta
Thiopental

Byliny podle lidového léčení

 

 

Sdílení