459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

SNRI antidepresiva

Mechanizmus účinku

SNRI antidepresiva (Serotonin–Noradrenalin Reuptake Inhibitors) blokují zpětné vstřebávání neurotransmiterů zpět do první nervové buňky (která molekulu neurotransmiteru uvolnila), čímž neurotransmiter působí déle na receptory druhé nervové buňky.
Nízké dávky zvyšují množství serotoninu, střední noradrenalinu a vysoké dávky dopaminu mezi nervovými buňkami.

Působení, nežádoucí účinky, kontraindikace a interakce všech antidepresiv.
Tato skupina je též užívána jako anxiolytikum.

Nežádoucí účinky

Blokování noradrenalinových receptorů

Blokování noradrenalinových receptorů, tedy sympatolytické působení se může projevit těmito příznaky:

Stimulace serotoninových a dopaminových receptorů

Aby to nebylo jednoduché, působí antidepresiva nejen na požadované receptory, ale i na ostatní jim podobné. Působení na podobné receptory znamená následující nežádoucí účinky:

Lékové interakce, reakce s jinými látkami

Zástupci

Venlafaxin: Argofan, Efectin, Elify, Faxiprol, Mollome, Olwexya, Tifaxin, Velaxin
Milnacipran
Duloxetin: Cymbalta

 

 

Sdílení