459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

SSRI antidepresiva

Mechanizmus účinku

SSRI antidepresiva (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) blokují zpětné vstřebávání neurotransmiteru serotoninu zpět do první nervové buňky (která molekulu neurotransmiteru uvolnila).
Blokování tohoto zpětného vstřebávání způsobí větší množství serotoninu mezi nervovými buňkami, čímž se zvyšuje nervový přenos.

Působení, nežádoucí účinky, kontraindikace a interakce všech antidepresiv.
Tato skupina je též užívána jako anxiolytikum.

Nežádoucí účinky

Stimulace serotoninových a dopaminových receptorů

Aby to nebylo jednoduché, působí antidepresiva nejen na požadované receptory, ale i na ostatní jim podobné. Působení na podobné receptory znamená následující nežádoucí účinky:

Lékové interakce, reakce s jinými látkami

Zástupci

Fluvoxamin: Fevarin
Citalopram: Citalec, Citalon, Dalsan, Seropram, Zyloram
Escitalopram: Anxila, Cipralex, Depresinal, Despra, Elicea, Escirdec, Escitil, Esoprex, Itakem, Lenuxin
Fluoxetin: Defluox, Fluzak, Magrilan, Prozac
Sertralin: Adjuvin, Asentra, Serlift, Sertivan, Setaloft, Stimuloton, Zoloft
Paroxetin: Arketis, Parolex, Remood, Seroxat

 

 

Sdílení