459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

SARI antidepresiva

Mechanizmus účinku

SARI antidepresiva (Serotonin Antagonist and Reuptake Inhibitors) blokují zpětné vstřebávání neurotransmiteru serotoninu zpět do první nervové buňky (která molekulu neurotransmiteru uvolnila), čímž serotonin působí déle na receptory druhé nervové buňky.
Zároveň blokují serotoninové (5-HT2a/S2c) receptory, jejich stimulace je příčinou některých nežádoucích účinků (nespavosti, neklidu, sexuálních dysfunkcí).

Působení, nežádoucí účinky, kontraindikace a interakce všech antidepresiv.

Nežádoucí účinky

Blokování histaminových receptorů

Blokování histaminových receptorů, tedy antihistaminové účinky:

Blokování noradrenalinových receptorů

Blokování noradrenalinových receptorů, tedy sympatolytické působení se může projevit těmito příznaky:

Lékové interakce, reakce s jinými látkami

Zástupci

Trazodon: Trittico
Nefazodon

 

 

Sdílení