459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

MASSA antidepresiva

Mechanizmus účinku

MASSA antidepresiva (Melatonin Agonist and Selective Serotonin Antagonist) stimulují receptory pro melatonin. Hormon melatonin má na starosti střídání bělosti a spánku (aktivity, odpočinku), čímž má bezesporu vliv na naší psychiku.
Zároveň blokují serotoninové (5-HT2a/S2c) receptory, jejich stimulace je příčinou některých nežádoucích účinků (nespavosti, neklidu, sexuálních dysfunkcí).

Protože jde o novou skupinu léčiv, jsou zatím případné nežádoucí účinky neznámy.

Působení, nežádoucí účinky, kontraindikace a interakce všech antidepresiv.

Zástupci

Agomelatin: Valdoxan

 

 

Sdílení