459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Tricyklická antidepresiva (TCA)

Mechanizmus účinku

Tricyklická antidepresiva (TCA) blokují zpětné vstřebávání neurotransmiteru zpět do první nervové buňky (která molekulu neurotransmiteru uvolnila), čímž neurotransmiter působí déle na receptory druhé nervové buňky.

Zároveň ale blokují i receptory následných nervových buněk, kam se paradoxně mají nadbytečně uvolněné molekuly neurotransmiteru vázat. Z toho plynou nežádoucí účinky v podobě blokování různých nervových systému.

Konkrétně způsobují blokování receptorů pro noradrenalin, serotonin, acetylcholin, histamin.

Působení, nežádoucí účinky, kontraindikace a interakce všech antidepresiv.

Nežádoucí účinky

Blokování acetylcholinových receptorů

Blokování acetylcholinových receptorů znamená parasympatolytické účinky:

Blokování histaminových receptorů

Blokování histaminových receptorů, tedy antihistaminové účinky:

Blokování noradrenalinových receptorů

Blokování noradrenalinových receptorů, tedy sympatolytické působení se může projevit těmito příznaky:

Stimulace serotoninových a dopaminových receptorů

Aby to nebylo jednoduché, působí antidepresiva nejen na požadované receptory, ale i na ostatní jim podobné. Působení na podobné receptory znamená následující nežádoucí účinky:

Kontraindikace, kdy je užívání nevhodné

  • zelený zákal, glaukom (pálení, bolest očí, porucha vidění, bolesti hlavy, zarudnutí očí, rozmazání či zčernání okrajů zorného pole, poruchy periferního vidění)
  • zvětšená prostata (zvětšená prostata i tato skupina léčiv může způsobovat zadržování moče)

Lékové interakce, reakce s jinými látkami

Zástupci

Imipramin: Melipramin
Desipramin
Klomipramin: Anafranil
Amitriptylin
Nortriptylin: Nortilen
Dosulepin: Prothiaden
Tetracyklické antidepresiva
Maprotilin (tetracyklické antidepresivum): Ludiomil

 

 

Sdílení