459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

NARI antidepresiva

Mechanizmus účinku

NARI antidepresiva (Noradrenaline Reuptake Inhibitor, NRI) blokují zpětné vstřebávání neurotransmiteru noradrenalinu zpět do první nervové buňky (která molekulu neurotransmiteru uvolnila), čímž noradrenalin působí déle na receptory druhé nervové buňky.

Působení, nežádoucí účinky, kontraindikace a interakce všech antidepresiv.

Nežádoucí účinky

Blokování noradrenalinových receptorů

Blokování noradrenalinových receptorů, tedy sympatolytické působení se může projevit těmito příznaky:

Lékové interakce, reakce s jinými látkami

Zástupci

Reboxetin

 

 

Sdílení