459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

NaSSA antidepresiva

Mechanizmus účinku

NaSSA (Noradrenergic Specific Serotoninergic Antidepressant) jsou antidepresiva, která zvyšují přenos (uvolňování neurotransmiteru) u noradrenalinových a serotoninových nervových buněk.

Každá nervová buňka má v místě, kde uvolňuje neurotransmiter (který přenese impulz na další nervovou buňku) kontrolní receptory (autoreceptory), které samotné buňce říkají, zda uvolnila dostatek neurotransmiteru.
NaSSA antidepresiva blokují tyto kontrolní receptory, čímž nervová buňka nedostává zpětnou informaci o množství uvolněných molekul neurotransmiteru, takže uvolňuje další.

Výsledkem vyššího uvolňování je posílení přenosu na další nervové buňky. Konkrétně k tomu dochází u noradrenalinových a serotoninových nervových buněk.

Působení, nežádoucí účinky, kontraindikace a interakce všech antidepresiv.

Nežádoucí účinky

Blokování histaminových receptorů

Blokování histaminových receptorů, tedy antihistaminové účinky:

Zástupci

Mianserin: Lerivon, Miabene
Mirtazapin: Esprital, Mirzaten, Remeron

 

 

Sdílení