459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

RUE antidepresiva

Mechanizmus účinku

RUE antidepresiva (reuptake enhancer) jsou aktivátory zpětného vychytávání serotoninu.

Na rozdíl od ostatních antidepresiv působí obráceně na neurotransmiter serotoninu. Nervové buňce tvrdí, že neurotransmiteru uvolnila dostatek, takže nervová buňka již další neuvolňuje.
Toto působení chrání v mozku (konkrétně hippocampu) nervové buňky, které mohou vlivem nadbytku neurotransmiterů umírat.

Moderní medicína těmto úmrtím nervových buněk přisuzuje vliv na rozvoj deprese.

Působení, nežádoucí účinky, kontraindikace a interakce všech antidepresiv.

Zástupci

Tianeptin: Coaxil

 

 

Sdílení