459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Beta sympatomimetika

Obsah stránky: β1 sympatomimetika, β2 sympatomimetika

Sympatomimetika jsou látky, které stimulující činnost sympatiku (útok, útěk).

β1 sympatomimetika

Užití (indikace) β1 sympatomimetik

β1 receptory přítomné především v srdci jasně určují, že β1 sympatomimetika budou stimulovat srdeční činnost.

Jejich využití tedy spočívá v podání při akutních stavech se selháním srdeční činnosti (u šoku, akutního srdečního selhání), kde působí zvýšení srdeční činnosti (kardiotonika).

Zástupci

Adrenalin (Epinefrin): Anapen, Epipen
Dobutamin
Dopamin: Tensamin
Midodrin: Gutron
Noradrenalin (Norepinefrin)

β2 sympatomimetika

Účinek β2 sympatomimetik

β2 sympatomimetika jsou látky, které rozšiřují průdušky v dýchacích cestách, takže působí jako bronchodilatancia. Dalším jejich účinkem je snížení frekvence a síly stahů dělohy.

Rozšíření dýchacích cest je u aktivace sympatiku pochopitelné, tělo potřebuje dostatek kyslíku pro vyřešení stresové situace.

Použití, neboli indikace

  • astma (silný nedostatek dechu až dušení, sípání, hvízdání a chrčení při dýchání, rýma, zánět spojivek, svědění kůže)
  • CHOPN (produktivní kašel, nedostatek dechu, slyšitelný sípavý dech, ranní vykašlávání hlenu, promodrání rtů, prstů)
  • tokolytika snižující kontrakce dělohy

Nežádoucí účinky

  • vyšší dávky, především systémově podané budou stimulovat nejen β2 receptory (plic, či dělohy), ale i β1 receptory srdce (zrychlený tep)
  • lokální (inhalační) podávání představuje mnohem menší riziko stimulace srdce

Zástupci

Fenoterol: Berodual (+Ipratropium), Berotec
Formoterol: Atimos, Combair (+Beklometason), Foradil, Formano, Formovent, Symbicort (+Budesonid)
Indakaterol: Onbrez
Salbutamol: Buventol, Ecosal, Ventolin
Salmeterol: Seretide (+Flutikason), Serevent
Terbutalin: Bricanyl

 

 

Sdílení