459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Nepřímá sympatomimetika

Jak působí nepřímá sympatomimetika

Receptory u nervových buněk

První nervová buňka předává pomocí molekuly neurotransmiteru impulz. Neurotransmitery se váží na receptory druhé nervové buňky, čímž dochází k pokračování vedení nervového impulzu.

Účinek nepřímých sympatomimetik

Sympatomimetika jsou látky, které stimulující činnost sympatiku (útok, útěk).
Nepřímá sympatomimetika jsou látky, které prodlužují životnost neurotransmiteru noradrenalinu, dochází k jeho delšímu působení mezi nervovými buňkami, čímž se zesiluje účinek sympatiku.

Nepřímá sympatomimetika kromě stimulace tělesných projevů sympatiku, stimulují i vnímání, aktivitu, mohou vést až k euforii. Stimulace sympatiku dále vede ke snížení hladu, čehož lze využit u antiobezitik.

Použití, neboli indikace

  • přidávají se do přípravků na
  • zneužívána jako psychostimulancia
    • Pseudoefedrin může být zneužíván pro výrobu návykové látky Metamfetaminu (Pervitinu), Efedronu (Methcathinonu)

Nežádoucí účinky

Zástupci

Metylfenidát
Pseudoefedrin: Modafen, Clarinase, Nurofen

 

 

Sdílení