459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Léčiva, léky

Obsah stránky: Nejlepší léky, léky moderní medicíny, dělení léčiv.

Nejúčinnější léky

Nejlepší léky jsou paradoxně ty nejlevnější, ty které používáme, nebo bychom alespoň měli používat, každý den:

Dech, správné dýchání, pohyb, cvičení, sport, zdravá výživa, pitný režim.

Léky z pohledu moderní medicíny

Pro úplnost si jednoduše vysvětlíme pojmy léčivo, léková forma a lék:

Léčivo je látka, či přípravek, který přináší tížený léčebný efekt. Z praxe jde např. o uměle vyrobený prášek, kapalinu, popřípadě o list, kořen léčivé rostliny.

Léková forma je konkrétní podoba léčiva. K lékové formě se dostaneme, např. vylisováním tablet, vyrobením čajové směsi z listu léčivé rostliny.

Lékem se látka stává, je-li ve vhodný čas a ve vhodném množství podán člověku. Lék má za cíl léčit, ideálně vyléčit dané onemocnění.

V současnosti máme nezměrné množství léků a stále vznikají nové. Ve společnosti se setkáváme s paradoxním postojem veřejnosti, kdy mnoho z nás pohrdá silou farmaceutického průmyslu, ale někteří z nás léčí své neduhy právě skrze toto odvětví.
Naše poptávka a kupní síla motivuje výrobce léčiv k vývoji nových a lepších léčiv.

Tím se dostáváme k důležitému faktu, že dnešní léky jsou mnohonásobně silnější než jejich přírodní předchůdci. Uvědomme si, že podáním jediné tablety, dostane naše tělo množství léčivé látky, které může odpovídat několika kilogramům usušené rostliny.
Se silou žádaného účinku léčiva však rostou i případné nežádoucí účinky léčiv.

Závěr je tedy jasný: Moderní medicína dnes disponuje velice silnými a přesnými léky, ale s jejich silou a dnes častým dlouhodobým užíváním významně rostou i nežádoucí účinky.

Na řadu léků může jedinec reagovat nepřiměřeně, na léky může vznikat nesnášenlivost, alergie.